Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel

Ny rapport från RISE (Research Institutes of Sweden). Kunskap om effektiva, funktionella och ekonomiska åtgärder krävs för att säkerställa små utsläpp av växthusgaser från lager med både orötad och rötad gödsel. I detta treåriga projekt har olika tänkbara åtgärder i flytgödsellager studerats genom mätning av växthusgaserna metan och lustgas under sommarförhållanden.

18 Mar 2020