Den svenska insatslistan

Under hösten 2021 lanserades en ny digital plattform för insatsmedel för användning i svenska ekologiska lantbruk. Plattformen innehåller nästan 800 produkter. Den har tagits fram av KRAV i samarbete med forskningsinstitutet FiBL.

Plattformen insatslista.se erbjuder en katalog över tillåtetbedömda insatsmedel som finns att köpa i svensk handel, och omfattar jord, gödsel- och jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel, fodermedel och ensileringsmedel.

Insatslistan uppdateras två gånger per år. Alla produkter har utvärderats utifrån EU-förordningen för ekologisk produktion, relevant svensk lagstiftning och utifrån KRAVs regler. Produkterna är godkända att användas även av KRAV-certifierade lantbrukare. Insatslistan är offentlig och det är kostnadsfritt att söka efter produkter.

Forskningsinstitutet för ekologiskt lantbruk, FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau), har tagit fram listan. FiBL gör liknande bedömningar för det ekologiska lantbruket i många andra länder i Europa, så som Tyskland och Schweiz. Vid framtagande av den svenska insatslistan har FiBL samarbetat med KRAV i ett projekt som har finansierats av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin.

Plattformen ersätter den tidigare textfil med tillåtetbedömda jord, gödsel- och jordförbättringsprodukter som hittills har tagits fram av certifieringsorganen och publicerats på LRF:s hemsida.

Läs mer och sök efter produkter på insatslista.se

08 Nov 2021