Vad säger lantbrukaren om biogödsel?

- Min upplevelse är att biogödseln jag använder möter grödornas behov på ett bättre sätt än tidigare!

Jonas Runevad på gården Li i Abildt utanför Falkenberg bedriver integrerad slaktsvinsproduktion och brukar ca 180 ha åkermark. Sedan 2007 har han använt biogödsel i lantbruket. I uppstarten var det inte helt enkelt, utan det var en inkörningsperiod innan det blev bra kvalitet på den gödsel som kom tillbaka, något som Jonas Simonsson, driftledare på Falkenbergs Biogas håller med om, som är den biogasanläggning Jonas Runevad har avtal med.

- Visst var det tufft i början, men sedan 5 år har vi fått bra effektivitet och kapacitet på anläggningen, säger Jonas Simonsson.

I dagsläget är det 8 lantbrukare som levererar totalt ca ca 40.000 ton gödsel och övrigt substrat 40.000 ton till anläggningen. 40 000 ton byts tillbaka i form av biogödsel och ca 45 000 ton säljs vidare till andra kunder.

- Idag skickar jag iväg all gårdens gödsel på ca 5000 m3 per år. För vår del handlar det om en bytesaffär där jag får tillbaka lika mycket. Bytet sker en gång i veckan.

Jonas ser många fördelar med att använda biogödsel. Han menar att det är ett smidigt sätt att bli av med gödseln och den biogödsel som han får tillbaka har en bra balans i gödseln mellan olika näringsämnen.

- Fördelen som jag ser det är en bra kvävehalt och samtidigt en lägre fosforhalt i biogödseln, vilket gör att jag kan gödsla mer och kan optimera växtodlingen, menar Jonas Runevad.

- Det är luktfri gödsel, bättre kvävehalter och det passar grödorna vi odlar här, sammanfattar Jonas.
Hur är då framtidsutsikterna för biogas, biogödsel och biogasanläggningar?

- Vi ser en positiv utveckling. Förnybar energi, där det finns många användningsområden i hela kedjan, är en framtidsbransch och miljömässigt är det viktigt för framtiden, avslutar Jonas Simonsson.