Faktablad om biogödsel

Faktabladen om biogödsel togs fram av Hushållningssällskapet 2013. Författarna till de olika artiklarna är Anette Bramstorp, HIR Malmöhus, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord, Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland och Magnus Melin, Växa Halland.

Materialet är finansierat av Region Skåne, BIOGASSYS (Life+), Biogas Syd, Avfall Sverige, Kristianstads Biogas, Lunds Energikoncernen AB, NSR, Sysav Utveckling och HIR Malmöhus.

Observera att uppgifter om t ex regelverk kan ha ändrats sedan faktabladen togs fram. Kontrollera därför alltid aktuellt regelverk. Under respektive avsnitt finns direktlänkar till ansvariga myndigheter.