Dosera efter innehåll

Biogödselns kvalitet beror på vilka råvaror som rötas och hur biogödseln hanteras. Det är därför viktigt att alltid utgå från innehållsdeklarationen när gödselgivan beräknas och analysera mängden växttillgängligt kväve i samband med spridning för att dosera givan rätt. Det är också viktigt att bruka ner biogödseln i jorden direkt efter spridning.

För att biogödsel ska vara intressant att sprida bör växtnäringsinnehållet både vara högt och andelens växtnäringsämnen stämma överens med växternas behov. Biogödseln ska också ha en konsistens som gör den praktisk att använda och det får inte finnas skadliga halter av oönskade ämnen.

En biogödsel med högt växtnäringsinnehåll och en hög andel växttillgängligt kväve som doseras rätt och precisionsgödslas i enighet med grödans behov, är ett värdefullt organiskt gödselmedel som både har direkt verkan och långtidseffekt. Detta kan vara särskilt värdefullt för ekologiska odlare, som inte har så mycket att välja på när det gäller ekologiska kvävegödselmedel.

Är det lönsamt för mig?

För att beräkna om det är lönsamt för just dig att sprida biogödsel i dina grödor kan du använda Greppa Näringens kalkyleringsverktyg. Där lägger du in analysvärdena från biogödselns innehållsdeklaration. Använd svinflytgödsel om inte biogödsel finns med.