Nya regler

Från 2020 gäller nya regler. De två största förändringarna gäller gränsvärdet för synliga föroreningar som halveras och att användning av polyakrylamid tillåts. De nya reglerna finns publicerade på Avfall Sveriges webbplats.

01 Jan 2020