Nyhetsbrev - Ökat värde ur digestat

Ta del av ett nyhetsbrev från Biogas Research Center (BRC) i Linköping, som tar upp området rötrest (digestat) och vilka möjligheter det finns att höja värdet på rötresten som kommer ut från biogasanläggningar.

01 Apr 2020