Nytt projekt samlar kunskap om biogödsel och kompost

Avfall Sveriges utvecklingssatsning har beviljat medel till projektet ”Kartläggning och kunskapssammanställning inför förslag till revidering av analysparametrar för biogödsel och kompost”. Projektledare är certifieringssystemets tidigare ordförande Ola Palm, RISE.

Certifierad återvinning gjorde redan vid starten år 1999 valet att begränsa kraven på analyser till att endast omfatta sju metaller. Därför är kunskapen om eventuell förekomst av t.ex. organiska föroreningar i både biogödsel och kompost låg. För att säkerställa en god kvalitet på slutprodukterna biogödsel och kompost har styrgruppen istället fokuserat på att styra inkommande substrat genom att bara tillåta rena och källsorterade fraktioner av organiskt avfall med ursprung i foder- och/eller livsmedelskedjan.
Målsättningen med projektet är att ge kunskap om och i vilka halter som utvalda, hittills ej analyserade, ämnen kan finnas i biogödsel och kompost jämfört med förekomsten enligt litteraturen i t.ex. livsmedel, stallgödsel och miljön. Biogödselprover kommer att tas från 10 anläggningar och kompostprover från tre anläggningar. Resultaten kommer att användas för att bedöma om det finns anledning att revidera analyskraven inom Certifierad återvinning. En konsekvensutredning kommer även att inkluderas i slutrapporten. Projektet beräknas avslutas under våren 2021.

03 Nov 2020