Biogödselns positiva effekter på kolinlagring och cirkulära processer

På vilket sätt kan biogödsel bidra till ökad kolinlagring i jordbruksmarken? Biogödseln kan ge något mer än bara näringsämnen och det finns andra positiva effekter och mervärden som på sikt behöver värderas. Biokol och kolinlagring är på mångas läppar inom lantbruket och här kan biogödseln bidra med en nyttoaspekt genom att koldioxiden binds i organisk form i biogödseln och det kan bidra till att bygga upp markens förråd (innehåll) av organiskt kol när biogödseln förs tillbaka till fälten. Vi har intervjuat Karin Tonderski, forskare på Biogas Research Centre vid Linköpings universitet.

På vilket sätt kan biogödsel bidra till ökad kolinlagring i jordbruksmarken? Biogödseln kan ge något mer än bara näringsämnen och det finns andra positiva effekter och mervärden som på sikt behöver värderas. Biokol och kolinlagring är på mångas läppar inom lantbruket och här kan biogödseln bidra med en nyttoaspekt genom att koldioxiden binds i organisk form i biogödseln och det kan bidra till att bygga upp markens förråd (innehåll) av organiskt kol när biogödseln förs tillbaka till fälten. Vi har intervjuat Karin Tonderski, forskare på Biogas Research Centre vid Linköpings universitet.

- Vårt intresse på BRC är kring vilken roll biogödseln kan ha för att få till bättre uppbyggnad av det organiska materialet i marken. Här finns intressanta tidigare studier som pekar på att man kan få en positiv effekt på markens kolinnehåll, säger Karin.

Läs intervjun här!

12 Apr 2021