Pelletering av separerad biogödsel

Flera biogasanläggningar i Sverige och i Europa är intresserade av att pelletera den fasta fraktionen i separerad biogödsel. Genom detta blir biogödseln mindre skrymmande och transportkostnaderna lägre.

I Sverige pågår flera projekt som syftar till förädling av biogödsel, däribland på MORE biogas nära Kalmar. På Alviksgårdens nära Luleå byggs en fullskaleanläggning som planerar att kunna leverera pelleterad biogödsel redan i april.

För mer information om den pelleterade biogödseln från Alviksgården, kontakta Peter på pc@hugosons.se

14 Feb 2022