Tiden i rötkammaren har liten effekt på rötrestens bördighetsuppbyggnad

Vid biogasproduktion förs en betydande del av substratens kolinnehåll bort tillsammans med biogasen. Med en ökad tid i biogaskammaren utvinns mer kol i processen och mängden kol i rötresten minskar. I två danska undersökningar har man undersökt hur ökad tid i rötkammaren för substratet påverkar mängden stabiliserat kol i marken efter att rötresten har spridits i fält.

Man har tidigare antagit att mängden stabiliserat kol i marken har minskat i samma utsträckning som det minskade innehållet av kol i rötrest som varit en längre tid i rötkammare.  

Resultatet från studierna visade faktiskt på att den längre tiden i rötkammaren inte har någon effekt på mängden stabiliserat kol i marken. Av den kol som hade tillförts biogasanläggningen innan processen så stabiliserades 12 – 16 % i marken oberoende av hur lång biogasprocessen varit. Jungfrumaterielen i studien var nötgödsel och vall.   

I samma studie undersöktes och näringstillgängligheten i rötresten när den fick genomgå en andra rötning, alltså en längre biogasprocess. Under en 80 dagars period i lerig sand mineraliserade den dubbla rötningen 9 – 17 % mer kväve än den enkla rötningen.  Det är dock viktigt att tänka på att om man har en hög ts-halt i rötresten så ökar risken för ammoniakförluster eftersom att det då tar längre tid för den att tränga ner i jorden om den sprids i växande gröda.  

 

Fördjupad läsning:

Effects of electrokinetic and ultrasonication pre-treatment and two-step anaerobic digestion of biowastes on the nitrogen fertiliser value by injection or surface banding to cereal crops - ScienceDirect   

Nitrogen dynamics and carbon sequestration in soil following application of digestates from one- and two-step anaerobic digestion - ScienceDirect    

27 Jan 2023