Ny doktorsavhandling undersöker hur tillförsel av biogödsel påverkar halten kväve i mark samt kväveupptag i ekologisk odlad höstvete

I en nyligen publicerad doktorsavhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kan man läsa om resultat kring tillförsel av biogödsel och hur det påverkar halten kväve i marken samt kväveupptag i ekologiskt odlad höstvete.

I den ekologiska produktionen får lantbrukaren mer betalt vid odling av höstvete med brödsädskvalitet (hög proteinhalt i kärnan) jämfört med om den har låg proteinhalt och istället klassas som fodervete. I en nyligen publicerad doktorsavhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) konstaterar forskaren Rafaelle Reumaux att en delad giva av biogödsel till höstvete på våren kan vara ett effektivt sätt att uppnå tillräckligt hög proteinhalt i höstvetet för att det ska kunna uppnå brödkvalitet. Forskaren följde 10 gårdar med ekologisk produktion, och i praktiken delades biogödselgivan oftast genom att lägga en giva på hösten och en på våren. Detta medförde sällan lika höga kvävehalter i kärnan.

 

Läs rapporten i sin helhet på SLU:s webbplats

24 Maj 2024